Derfor skal du bruge harpet højbedsmuld til dine planter

Hvis du ønsker at værne visse sarte haveplanter mod angreb fra kravlende skadedyr, eller du ønsker at forhindre ophobning af vand i bedet, så er det et højbed, du skal vælge. Dertil kommer der et par andre fordele, bl.a. at jorden i et højbed er varmere end den i det traditionelle havebed, hvilket er til stor gavn om vinteren. En fordel er nu også, at det er nemt at lave jordforbedring ude i højbedene.

Giv bedet ny næring med et jordforbedringsmiddel

Dybest set kan du bruge mange af de samme jordforbedringsmidler til dit højbed, som du ville bruge til ethvert andet bed. Når det så er sagt, finder du harpet højbedsmuld specifikt til højbede, hvad end vi taler højbede i træ, sten, stål eller jern. Mulden tjener en række funktioner, hvor den primære selvfølgelig er at give bedet ny næring, så at dine blomster, krydderurter eller buske og træer trives.

Derfor skal du vælge harpet muld

Når det er godt at vælge harpet muld, er det netop fordi, at her er forstyrrende elementer som små sten fjernet, så du har en meget fin muld, hvis næringsstoffer hurtigt kan blive sat i omløb. Du skal altså ikke vente i en evighed på, at fx vejret kommer de kedelige stykker grus til livs for så endelig at frigive vigtige salte eller mineraler – for grus er der intet af. Handl harpet for at få mest mulig næring.

Højbedsmuld holder (ofte) på vandet

Højbedsmuld ligger stabilt i dit bed, når først det er spredt. Mulden har tit en god evne til at optage vand fra omgivelserne, så med højbedsmuld behøver du ikke vande dit højbeds planter så ofte, som du måske er vant til ved andre bede. Evnen til at holde på vand i jorden bliver yderligere styrket af, at selve højbedet selvfølgelig sætte nogle grænser for, hvor mange veje vandet har at sive bort ad.

Hvor fine skal muldkornene være?

Muldjord kan have forskellig tekstur, alt efter hvilken slags du vælger. Hvis du ønsker god evne til at dræne vand fra nedbør i jorden, bør du vælge muld med grove sandkorn. Resultatet er selvfølgelig, at du i tørre perioder uden meget nedbør bør vande bedets planter oftere, end hvis du havde valgt en muldtype med ler eller fine korn. Til gengæld ruster grove sandkorn dit bed til omskiftelige vejrlig.

Hvor meget muldjord skal du bruge?

Hvor meget højbedsmuld skal du så bruge? Formlen er ikke kompleks: Den hedder bare 1,15 gange bedets rumfang. Har du et bed med et rumfang på én kubikmeter, så skal du have 1,15 kubikmeter højbedsmuld. ”Overfylder jeg så ikke bedet?” tænker du nok. Men med de 15 % ekstra muldjord, så tager du højde for sætning og spild over tid. Med 1,15 er du altså sikret én kubikmeters nytteværdi.

Højbedsmuld er flere ting

Husk: Højbedsmuld er ikke bare én ting. Ordet spænder over flere produkter til jordforbedring, der varierer, hvad gælder deres tekstur, hvilke næringsmidler de har, samt om de er økologiske eller ej.