Pension og ægtepagt

pension og lovgivning

pension og lovgivningDet er ofte ægtepar anser pensionsopsparingerne som et fælles projekt. Noget der vil hjælpe dem i fællesskab, når det er tid at gå på pension. Altså en fælles investering i en behagelig alderdom. Er du en af dem, der ser det således, skal du bare være klar over, at pensioner ikke betragtes som fælles rent juridisk. En pension tilhører alene den person, der står på opsparingen. For at opnå en ligelig deling af jeres pensioner skal I indgå en pensionsdelingsægtepagt. Herunder komme vi ind på de regler, der gælder på området. I tillæg beskrives de to ægtepagtstyper, der er de mest almindelige.

Deling af pension ifølge loven

Pensionen falder ikke ind under fælleseje i et ægteskab. Det vil sige, at den i udgangspunktet ikke skal deles i tilfælde af skilsmisse eller separation. Det er kun i det tilfælde, at den ene ægtefælle har en opsparing, som kan opfattes som en ekstra opsparing, og I i tillæg har været gift i over 5 år, at der kan blive tale om at dele den ekstra pensionsopsparing. Lovgivningen giver mulighed for, at den ægtefælle med den mindste pension får en økonomisk kompensation i tilfælde af skilsmisse eller separation. Det er dog kun en mindre kompensation, der kan komme på tale og en række betingelser må være opfyldt. Derfor er der kun en måde at sikre, at jeres pensioner kan blive delt ligeligt, og det er gennem en ægtepagt, hvor I aftaler at dele jeres pensioner.

Pensionstyper

For at have begreberne på det rene gennemgår vi lige de forskellige pensionstyper:
Kapitalpension er en pension, som udbetales af en omgang. Det kan for eksempel ske, når de 65 år nås. Under denne kategori hører ligeledes ”Alderspensioner”.
Ratepension er en pension, der udbetales i rater gennem en periode og derefter ophører. Perioden skal være på minimum 10 år.
Rentepension er en pension, der udbetales i resten af ens liv. En tjenestemandspension og en livrente er eksempler på en sådan løbende rentepension, der varer livet ud.

Herunder gennemgås de to typer ægtepagter, som er de mest almindelige.

Ægtepagt – deling af samtlige rate- og kapitalpensioner
Har den ene ægtefælle for eksempel en ratepension, der beløber sig til 2 millioner kr. og den anden en, der beløber sig til 600.000 kr., vil pensionerne blive ligeligt fordelt, hvis de opretter en ægtepagt. Derved får de hver 1,3 millioner kr. I kan ikke aftale at dele eventuelle rentepensioner. Ægtepagten er kun beregnet på rate- og kapitalpensioner, som I har et ønske, om skal deles lige ved en skilsmisse eller en separation.

Ægtepagt – deling af overskydende rate- og kapitalpensioner
Den ene ægtefælle har for eksempel en ratepension, som beløber sig til 2 millioner kr. Den anden har en rentepension, der er livsvarig og, som beløber sig til 600.000 kr. Når ægtepagten anvendes, holder den ægtefælle med ratepensionen 600.000 kr. ude af delingen, hvorefter resten deles. De 600.000 kr. svarer til den andens rentepension. En rentepension må nemlig ikke deles ifølge den nuværende lovgivning. På den måde ender de med at have 1,3 millioner hver.
Denne type ægtepagt er god, hvis der er en ægtefælle med en livsvarig og løbende pension, mens den anden har en eller flere rate- eller kapitalpensioner.

Hvis de to ægtepagter ikke passer til jer

Hvis de to typer af ægtepagter, der beskrive herover ikke passer på jer, kan I søge rådgivning hos en advokat. Han eller hun vil være i stand til at skræddersy en ægtepagt til jer. Der er således ingen grund til, at den ene af jer skal snydes for en pension, hvis I skulle gå fra hinanden.

For at pensionerne kan blive fælleseje, skal I som ægtefæller naturligvis være enige om, at det er det I vil. Er I det, kan I udarbejde en ægtepagt om fælleseje af pensioner. Ægtepagten skal bære jeres underskrift samt tinglyses for at være retsgyldig.